Hopp til innhald

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. UtviklingChevronRight
 4. Ulike føresetnader for utviklingChevronRight
 5. Om psykisk utviklingshemmingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Om psykisk utviklingshemming

I denne filmen frå Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming kan du lære meir om kva det inneber å ha ei psykisk utviklingshemming.

Utfordringar til deg

 1. Forklar forskjellen på
  1. funksjonsnedsetjing
  2. funksjonshemming
  3. utviklingshemming
 2. Kvifor er det viktig å setje diagnosar på utviklingshemming?
 3. Kva blir meint med mental alder?
 4. Kvifor er det så viktig med fagkunnskap viss du skal jobbe med brukarar som har ei psykisk utviklingshemming?

Læringsressursar

Ulike føresetnader for utvikling