Hopp til innhald

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. UtviklingChevronRight
  4. Ulike føresetnader for utviklingChevronRight
  5. Tilrettelegging for lærling med hørselshemmingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Tilrettelegging for lærling med hørselshemming

I denne filmen kan du sjå korleis bruk av tolk i arbeidsdagen fungerer for ein lærling med nedsett høyrsel.

Læringsressursar

Ulike føresetnader for utvikling