Hopp til innhald

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. UtviklingChevronRight
 4. Ulike føresetnader for utviklingChevronRight
 5. Jobbmeistrande oppfølgingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Jobbmeistrande oppfølging

Arbeid er viktig for økonomien til kvar enkelt, men òg for helse, trivsel og livskvalitet. I denne filmen møter du Sigbjørn, som takka vere eit oppfølgingstilbod for personar med psykiske lidingar meistrar både jobb og livet forresten betre enn før.

Utfordringar til deg

 1. Kva er målet med jobbmestrende oppfølging?
 2. Kva blir meint med at prosjektet er hjelp til sjølvhjelp?
 3. Kvifor er arbeid viktig for sjølvkjensla?
 4. Korleis kan jobben hjelpe Sigbjørn til å ha kontroll på sjukdommen sin?
 5. Kva blir meint med "empowerment"?
 6. Gå til nettsidene til NAV og les om oppfølging og tiltak for å komme i jobb og finn ut kva tilbod som finst for å hjelpe personar med psykiske helseproblem inn i arbeidslivet.

Læringsressursar

Ulike føresetnader for utvikling