Hopp til innhald

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. UtviklingChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Utvikling

I arbeid med menneske må du kjenne til korleis vi utviklar oss og korleis vi blir forma av det livet vi lever. Både fysisk, psykisk, kjenslemessig og språkleg utvikling er område som endrar seg gjennom livet.

Liten gut leikar med lego på helsestasjonen. Foto.

Emne

Utvikling

  • Ulike behov er livsnødvendige for at eit menneske skal leve og fungere optimalt.

  • Alle utviklar seg heile tida på ulik måte og i ulikt tempo. Eit barn skal lære mykje på ein gong, medan vaksne kan vidareutvikle ferdigheitene sine.

  • Vi utviklar oss heile livet, og nokre treng meir støtte enn andre. Nokre har medfødde utfordringar, andre har fått dei etter sjukdom eller ulykke.