Hopp til innhald

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. UtviklingChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Utvikling

I arbeid med menneske må du kjenne til korleis vi utviklar oss og korleis vi blir forma av det livet vi lever. Både fysisk, psykisk, kjenslemessig og språkleg utvikling er område som endrar seg gjennom livet.

Utvikling

Emner

Utvikling

  • Ulike behov er livsnødvendige for at eit menneske skal leve og fungere optimalt. Utan at dei mest grunnleggjande er på plass, vil heller ikkje dei meir avanserte bli dekte.

  • Alle utviklar seg heile tida på ulik måte og i ulikt tempo. Eit barn skal lære mykje på ein gong, medan vaksne gjerne skal vidareutvikle ferdigheitene sine.

  • Vi utviklar oss heile livet, og nokre treng meir støtte og rettleiing enn andre. Nokre har medfødde utfordringar, andre har fått dei etter sjukdom eller ulykke.