Hopp til innhald

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. MenneskekroppenChevronRight
 4. Dei ulike systema i kroppenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Dei ulike systema i kroppen

Du skal vite korleis menneskekroppen er bygd opp og fungerer. Dei ulike systema og organa skal du ha gode kunnskapar om som fagarbeidar. I jobben din vil du møte både det friske og det sjuke mennesket når du skal gi profesjonell omsorg.

Systemer i menneskekroppen. Illustrasjon.

Menneskekroppen er bygd opp på same måte som pattedyr, med celler og vev, men skil seg ut ved å ha oppreist gange. Dei ulike systema i kroppen har kvar si oppgåve for å sørgje for at kroppen kan fungere optimalt kvar dag. Sjukdom i eit organ kan føre til tap av ein funksjon eller akutt sjukdom. I arbeid i helse-, oppvekst- og sosialsektoren skal du kjenne til det friske mennesket, men også kjenne til symptom på sjukdom. Vidare i utdanninga di vil du lære meir om sjukdommar, og på arbeidsplassen må du setje deg inn i enkeltmennesket si historie. I naturfagtimane vil du også lære mykje om dei ulike systema på ein måte som handlar om kjemi og fysiologi.

Menneskekroppen handlar om desse temaa:

 • Celler og vev
 • Fordøyinga
 • Hormon
 • Huda
 • Rørsleapparatet
 • Respirasjonsorgana
 • Sirkulasjonssystemet
 • Nervesystemet
 • Forsvaret i kroppen

Emner

Dei ulike systema i kroppen

 • Alle levende organismer er bygget opp av celler. En celle er den minste biologiske enheten med metabolisme.

 • Fordøyinga

  Fordøyinga tar til allerie i munnen. Fordøyingssystemet omfattar fleire organ som maten passerer igjennom.

 • Hormon

  Hormon er kjemiske stoff som kroppen bruker for å sende meldingar frå ein stad til ein annan. Saman med nervesystemet syter hormonsystemet for at ting skjer der dei skal – når dei skal. Slik blir funksjonane i kroppen regulerte.

 • Huda

  Huda er eit av dei største organa våre. Ei sunn og velpleidd hud er mellom anna viktig for å verne mot ytre påverknader frå sol, vind og dagleg arbeid.

 • Bevegelsesapparatet, muskel og skjelettsystemet består av 206 knokler og over 600 muskler.

 • Det sentrale organet i åndedrettsystemet er lungene. De to lungene våre har viktige oppgaver i kroppen er avgjørende for stoffskiftet.

 • Sirkulasjonssystemet er det systemet som lar blodet sirkulere i kroppen. Det består av blod, blodårer og hjertet og er nært koblet til åndedrettsystemet.

 • Nervesystemet

  Nervesystemet har som oppgåve å styre åtferda til kroppen gjennom sin kontroll over musklar og kjertlar.

 • Kroppens forsvar

  Immunforsvaret, immunsystemet er kroppens forsvar mot fremmede stoffer som kan gjøre oss syke. Vi har et indre og et ytre forsvar.

Læringsressursar

Dei ulike systema i kroppen