Hopp til innhald

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. MenneskekroppenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Menneskekroppen

Det er viktig å ha kunnskapar om menneskekroppen når du skal jobbe innan helse - og oppvekstsektoren. Det blir forventa at du som fagarbeidar har god kjennskap til både korleis kroppen er bygd opp, og om funksjonen til dei ulike organsystema.

Elev studerer skjelettet. Foto.

I dette emnet kan du lære om korleis dei ulike organa og organsystema i kroppen er bygde opp, og korleis dei fungerer.

Emne

Menneskekroppen

 • Cella

  Alle levande organismar er bygde opp av ei eller fleire celler. Dei fleste celler inneheld arvestoff (DNA) som fortel kva dei skal gjere.

 • Huda

  Huda er eit av dei største organa våre. Ei sunn og velpleidd hud er mellom anna viktig for å verne mot ytre påverknader frå sol, vind og dagleg arbeid.

 • Sirkulasjonssystemet er det systemet som lèt blodet sirkulere i kroppen. Det består av blod, blodårer og hjartet og er nært kopla til respirasjonssystemet.

 • Respirasjonssystemet består av øvre og nedre luftvegar som transporterer luft til og frå lungene.

 • Fordøyinga tar til allerie i munnen. Fordøyingssystemet omfattar fleire organ som maten passerer igjennom.

 • Urinsystemet

  Urinsystemet består av to nyrer, to urinleiarar, urinblæra og urinrøyret.

 • Nervesystemet

  Nervesystemet har som oppgåve å styre åtferda til kroppen gjennom sin kontroll over musklar og kjertlar.

 • Hormonsystemet

  Hormon er kjemiske stoff som kroppen bruker for å sende meldingar frå ein stad til ein annan. kroppen regulerte.

 • Immunsystemet

  Immunsystemet, eller immunforsvaret, er forsvaret til kroppen mot framande stoff som kan gjere oss sjuke.

 • Sansesystemet

  Sanser er en fellesbetegnelse på syn, hørsel, luktesans, smakssans og følesans. Sansecellene fanger opp stimuli og formidler dem til nervesystemet.

 • Lymfesystemet

  Lymfesystemet er ein viktig del av immunforsvaret i kroppen.

 • Når du skal forklare korleis forplanting hos menneske skjer, må du kjenne til oppbygginga til kroppen og funksjonen til forplantingsorgana.