Hopp til innhald

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. Møte med ulike kulturerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Møte med ulike kulturer

Kommunikasjon med menneske frå ulike kulturar er ei sentral oppgåve for fagarbeidarar innan helse- og oppvekstsektoren. I denne filmen lærer du om korleis ulike yrkesgrupper på eit sjukehus jobbar for å sikre eit heilskapleg og fagleg godt tilbod til pasientar med ulik kulturell bakgrunn.