Hopp til innhald

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. Kultur, livssyn og religionChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kultur, livssyn og religion

Som fagarbeidar og tilsett skal du forstå og respektere kvar og ein sin kultur, sitt livssyn og si personlege tru. For å vurdere eigen veremåte og eigne handlingar må du ha kunnskapar slik at du kan justere haldningane dine når målet i arbeidet ditt er omsorg og utvikling hos brukaren.

Religion og livssyn

Emner

Kultur, livssyn og religion

  • I Noreg har vi trus- og livssynsfridom, og vi har brei innvandring frå ulike kulturar. Det inneber også ulike livssyn.