Hopp til innhald

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. Mat og næringsstoffChevronRight
  4. MatvaregruppeneChevronRight
  5. Matvarene delt inn i grupperChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Matvarene delt inn i grupper

Vi deler matvarene inn i grupper. Matvarene i ei gruppe har ein del fellestrekk når det gjeld kva næringsstoff dei inneheld, og kva plass vi ønskjer at dei skal ha i kosthaldet. Tabellen gir eit oversyn over matvaregruppene.

Fat med rekker av ulike matslag. Foto.
Matvaregruppe Næringsstoff
Grønsaker, frukt, bær og belgfrukter Kostfiber, vitamin, mineral, lite feitt
Poteter, pasta og ris Vitamin, mineral, lite feitt
Brød og kornvarer Kostfiber, energi, vitamin B, jern, vitamin, mineral, lite feitt
Fisk Protein, vitamin B12, selen, jod, fleirumetta feitt, vitamin D
Kjøt og kjøtprodukt Vitamin A og B, sink, selen, jern, mykje energi
Mjølk og mjølkeprodukt Kalsium, vitamin B2, protein
Smør, margarin og oljer Feitt, vitamin A og D, tilsett vitamin D
Nøtter og mandlar Umetta feitt, mykje energi

Bli kjent med matvaregruppene

I tillegg har vi gruppene sukker og søte produkt og salt. Dette er matvarer som vi bør ete minst mogleg av.

Læringsressursar

Matvaregruppene