Hopp til innhald

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. Kosthald og ernæringChevronRight
  4. MatvaregruppeneChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Matvaregruppene

Matvarene blir delte inn i grupper etter som kva slags næringsstoff dei inneheld og type matvare det er. Som fagarbeidar skal du kunne setje saman og lage enkle måltid og vurdere energi- og næringsinnhald i tråd med kostrådene frå helsestyresmaktene.

Frukt, grønnsaker, fisk, kjøtt, egg, ost og kornprodukt på eit bord. Foto.

Kostsirkelen kan brukast som utgangspunkt til å planleggje eit kosthald ved å velje matvarer frå dei ulike gruppene. Det er 7 matvaregrupper, og drikke høyrer inn under kvar gruppe. Søtt og salt er ikkje med i matvaregruppene.

  • korn og kornvarer, grønsaker
  • frukt og bær, fjørfe
  • kjøtt og egg
  • fisk og skaldyr
  • mjølk og mjølkeprodukt
  • smør, margarin og anna matfeitt, nøtter og frø

Som fagarbeidar i helse- og oppvekstsektoren skal du ha gode kunnskapar om næringsstoff, kva kosthaldet har å seie i ulike samanhengar og mat som kan førebyggje plager eller sjukdom. Du skal også kunne føreslå god og næringsrik mat til dei du har ansvar for i jobb.

Læringsressursar

Matvaregruppene