Hopp til innhald

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. Mat og næringsstoffChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Mat og næringsstoff

Kunnskap om mat og næringsstoff er viktig for deg som skal jobbe i yrke innanfor helse-, oppvekst- og sosialsektoren. Måltida er ein viktig del av kvardagen for alle aldersgrupper, og innhaldet av næringsstoff i maten og variasjon i råvarer er viktig for ei god helse.

Mat og næring

Emner

Mat og næringsstoff

  • Matvaregruppene

    Matvarene blir delte inn i grupper etter som kva slags næringsstoff dei inneheld og type matvare det er.

  • Næringsstoffa

    Næringsstoffa er viktige for utviklinga av kroppen og for normale funksjonar. Næringsstoffa er kjemiske sambindingar eller grunnstoff.

  • Mat i ulike kulturar blir opplevd som spennande og utfordrande. Du skal kjenne til kva rolle maten speler i din og andre sin kultur.