Hopp til innhald

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. Kosthald og ernæringChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kosthald og ernæring

Kunnskap om kosthald og ernæring er viktig for deg som skal jobbe i yrke innanfor helse- og oppvekstsektoren. Måltida er ein viktig del av kvardagen for alle aldersgrupper, og innhaldet av næringsstoff i maten og variasjon i råvarer er viktig for ei god helse.

Barnehagebarn sitter rundt bordet sammen med en voksen. Foto.

Emne

Kosthald og ernæring

  • Matvaregruppene

    Matvarene blir delte inn i grupper etter som kva slags næringsstoff dei inneheld og type matvare det er.

  • Næringsstoffa er viktige for utviklinga av kroppen og for normale funksjonar. Næringsstoffa er kjemiske sambindingar eller grunnstoff.

  • Mat i ulike kulturar blir opplevd som spennande og utfordrande. Du skal kjenne til kva rolle maten speler i din og andre sin kultur.