Hopp til innhald

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. YrkeslivetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Yrkeslivet

Som arbeidstakar i helse, -oppvekst- og sosialsektoren vil du måtte vere bevisst på rollene som privat, personleg og profesjonell. I yrkeslivet vil du komme i situasjonar der du kan møte utfordringar rundt dei ulike rollene du har.

Ambulanse, hjelpepleier og barnehageansatt. Kollasj.

Emner

Yrkeslivet

 • Arbeidstakar

  Ein arbeidstakar er ein som utfører arbeid for ein arbeidsgivar, anten i fast stilling eller mellombels avtalar.

 • Fagarbeidar

  Ein fagarbeidar er ein yrkesutøvar som har fått opplæring via ein fastsett læreplan, avlagt fagprøve og fått fagbrev eller sveinebrev.

 • Ergonomi

  Ergonomi handlar om den tilpassinga som må gjerast på ein arbeidsstad til det beste for ein arbeidstakar.

 • HMS i arbeidslivet

  HMS står for helse, miljø og sikkerheit, og HMS-forskrifta kallar vi også for internkontrollforskrifta.