Hopp til innhald

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. Etikk i arbeidetChevronRight
  4. Etisk medvit og refleksjonChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Etisk medvit og refleksjon

I arbeid med menneske er etisk medvit og refleksjon avgjerande for å kunne gi god omsorg, rettleiing og behandling. Du skal i utdanninga di bli kvalifisert til å ta etisk riktige val i samarbeid i ulike situasjonar på jobb.

Tilbakelent kvinne foran speil

I yrke som handlar om service og omsorg, står etikken sentralt. Som fagarbeidar skal du jobbe systematisk saman med andre for å utvikle deg som arbeidstakar innanfor yrkesetikk. Du vil måtte handle ut frå både toleranse, respekt, aksept og brukarar si verdigheit. For å forstå dei etiske aspekta ved yrkesutøvinga må du setje deg inn i kva etikk, moral og verdiar er, og du må bli medviten dine eigne haldningar og kunnskap på desse temaa.

Læringsressursar

Etisk medvit og refleksjon