Hopp til innhald

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Førebygging av ran og svinnChevronRight
  4. SvinnhjuletChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Svinnhjulet

Svinn er tap av verdiar. Svinn reduserer altså fortenesta til bedriftene, og tiltak mot svinn er derfor ofte svært lønnsame. Alle som driv eller er tilsett i ei bedrift, er opptatte av lønnsemda.

Oppdatering av varelager med strekkodeleser

Litt grovt kan vi seie at svinn er ei følgje av slurv, inkompetanse, dårlege rutinar og uærlegdom. Heldigvis kan vi klare å fjerne alle desse elementa.

Svinn i daglegvarehandelen

Ein av bransjane der det blir jobba mykje mot svinn, er daglegvarehandelen. I ein stor matvarekjede har dei satsa medvite på dei tilsette. Trivsel og god opplæring er kanskje det som reduserer tjuveria mest. Kompetente og nøgde medarbeidarar er i stand til – og motiverte for – å kjempe mot svinn i butikkane.

Butikksjefen seier at tryggleik må inngå i dei daglege rutinane. Det gjeld også varesikring. Hun har derfor vald ein av dei tilsette som marknadsansvarleg for supermarknaden. Denne skal følgje opp tjuveriutsette varegrupper.

Der det er mogleg, klistrar ein alarmetikettar både på eska vara ligg i, og på sjølve vara. Det gjer det enda vanskelegare å stele for eksempel kostbare hudkremar.

Teknisk utstyr ein bruker til å kjempe mot svinn er éin ting. Supermarknadssjefen trur vel så mykje på effekten av å førebyggje. Dei tilsette må følgje med på og overvake butikken sin. Går det rykte om at det er risikabelt å prøve seg i denne butikken, er det førebyggjande og bra.

Svinnhjulet

For deg som elev er det godt å ha med eit hjelpemiddel for å hugse kva som inngår i omgrepet svinn, og då særleg for butikkar. Svinnhjulet er eit slikt nyttig hjelpemiddel. Figuren viser ferda vara har til butikken og gjennom butikken. Figuren startar med bestilling og sluttar ved kassepunktet.

Læringsressursar

Førebygging av ran og svinn