Hopp til innhald

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. BudsjettkontrollChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Budsjettkontroll

Budsjettkontroll vil seie å samanlikne budsjett og rekneskap for å sjå på avvik mellom kvar einskild post. Vi tar utgangspunkt i resultatrekneskapen. Sjå filmen for ein innføring i budsjettkontroll for resultatbudsjett i små og mellomstore bedrifter.

Filmen er utarbeida av lærar Thorgeir Røed ved Gol vidaregåande skule.

Hensikta med budsjettkontroll er å kunne foreta betre budsjettering for framtidige periodar, eller å korrigere planar dersom det viser seg å vere stort avvik mellom budsjettet og rekneskapen. Budsjettkontroll er ein viktig del av økonomistyringa og det å ha kontroll på økonomien i ei bedrift.

Læringsressursar

Budsjettkontroll