Hopp til innhald

 1. Home
 2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
 3. RekneskapsføringChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Rekneskapsføring

Ein rekneskap viser ei oversikt over inntekter, kostnader, eigedelar og gjeld. Når du har ført rekneskapen, vil du få fram resultatet til bedrifta di. Resultatet viser om du har gått med overskott eller underskott. Rekneskapen gir deg dermed ein peikepinn på den økonomiske situasjonen til bedrifta.

Kontormedarbeider

Rekneskapen skal fange opp alle dei forretningstilfella ei bedrift har gjennom ein månad eller eit år. Av resultatrekneskapen kan vi lese korleis det går med bedrifta – om vi har hatt verdiskaping den siste perioden. Viss inntektene er større enn kostnadene, blir det eit overskot. I motsett tilfelle får vi eit underskot. I balansen kan vi lese kva for ein økonomisk situasjon bedrifta er i. Dette lærer du meir om i dette temaet.

Læringsressursar

Rekneskapsføring

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Ordreprogram

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Ordreprogram og logistikk

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter