Hopp til innhald

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. BudsjetteringChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Budsjettering

Bedriftene planlegg aktivitetane sine på kort og lang sikt, også for kommande år. Desse aktivitetane fører til inntekter og kostnader og blir planlagde i budsjettet. Eit budsjett er altså ein økonomisk plan for framtida. Her lærer du korleis dei ulike budsjetta heng saman.

Nærbilde av fingre som taster inn tall på en kalkulator.

Det er viktig med brei kompetanse når du skal budsjettere. I dette emnet ser vi derfor på desse sidene ved budsjettarbeidet:

  • forståing for rekneskap
  • kunnskap om variable og faste kostnader
  • kunnskap om sal og marknadsføring
  • erfaring med organisasjon og leiing

Korleis denne kompetansen blir brukt i praksis, er avhengig av bransje og – ikkje minst – av storleiken på bedrifta.

Læringsressursar

Budsjettering