Hopp til innhald

 1. Home
 2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
 3. Sal er kunnskapChevronRight
 4. Korleis skaffe seg den nødvendige kunnskapen? ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Korleis skaffe seg den nødvendige kunnskapen?

For å kunne gi best mogleg service er det viktig å ha gode kunnskapar om produkta, bransjen og om forbrukarane. Korleis skaffar ein seg denne kunnskapen?

Smilende mann med headset foran en åpen pc. Foto.

Punkta under viser korleis vi som seljarar kan skaffe oss den nødvendige kunnskapen.

Produktkunnskap får vi:

 • ved å prøve/bruke produktet sjølv
 • frå kollegaer og kundar
 • frå informasjon på Internett, i brosjyrar og anna marknadsmateriell
 • frå bloggar og sosiale medium
 • frå produktark
 • frå kampanjeinformasjon
 • gjennom kurs frå leverandørar og produsentar
 • på messer
 • gjennom å følgje med på konkurrentane

Bransjekunnskap får vi:

 • gjennom erfaring
 • via kollegaer
 • via Internett, bloggar og sosiale medium
 • gjennom skriftleg informasjon
 • gjennom bransjeforeiningane
 • på bransjekurs om til dømes lover og forskrifter, kundebehandling

Forbrukarkunnskap får vi:

 • på kurs eller via utdanning i forbrukaråtferd
 • gjennom erfaring, prøving og feiling
 • frå kollegaer og kundar
 • ved å vise interesse for kundane, lagre og nytte kundedata

Oppgåve

Kan du kome på fleire måtar å skaffe produkt-, bransje- og forbrukarkunnskap på?

Læringsressursar

Sal er kunnskap

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter