Hopp til innhald

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. KjøpsåtferdChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kjøpsåtferd

Kva tenkjer og gjer folk når dei søkjer etter, kjøper og bruker varer og tenester? Denne åtferda kallar vi kjøpsåtferd . Kjøpsåtferden varierer frå person til person. Ho blir påvirka av våre verdiar og haldningar, familie, venner og kjende, og ho heng saman med kva vi skal kjøpe.

Ung kvinne tenker på bil

Kjøpsåtferd handlar om kva for behov og motiv som ligg bak eit kjøp og kva for stadium kjøparen går gjennom i samband med eit kjøp. Desse stadia kallar vi for kjøpsprosess.

Kjøpsåtferd er ofte avhengig av kva marknad kundene representerer; forbrukarmarknaden eller bedriftsmarknaden.

Som seljar må du vere oppteken av å tilfredsstille kundene sine behov. Du må derfor ha kjennskap til kvifor og korleis kundene kjøper produkta, enten det er på forbrukarmarknaden eller bedriftsmarknaden.

Læringsressursar

Kjøpsåtferd

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter