Hopp til innhald

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Praktisk salskursChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Praktisk salskurs

Salstrening er ikkje alltid lett å få til i klasserommet. Her får du høve til å øve deg på ulike salssituasjonar.

Team som tar en high-five. Foto.

Fire videobaserte salskurs

Denne kurspakken inneheld fire videobaserte salskurs med varierte undervisingsressursar. Kvart kurs tek føre seg eit sentralt tema innanfor sal og består av filmar, oppgåver og klasseromsaktivitetar.

Pakken består av desse fire temaa:

To kurs er tilpassa Vg1, og dei to andre eignar seg best for Vg2.

Emner

Praktisk salskurs

  • Kjøpsåtferd

    Dette kurset handlar om kjøpsåtferd i dei ulike marknadene.

  • Dette kurset handlar om betydninga av seljaren sine kunnskapar for å oppnå tillit hos kunden.