Hopp til innhald

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Ekstern, intern og interaktiv marknadsføringChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Ekstern, intern og interaktiv marknadsføring

Marknadsføring har fleire delar som må sjåast i samanheng. Disse delane kallar vi for ekstern, intern og interaktiv marknadsføring.

Kvinne som selger grønnsaker på et marked. Foto.

Det er riktig at reklame er ein stor del av marknadsføringa, og den mest synlege delen av marknadsføringa, men reklame fell inn under den delen av marknadsføringa som vi kallar ekstern.

I tillegg til ekstern marknadsføring har vi også intern og interaktiv marknadsføring. Intern marknadsføring er marknadsføring blant dei tilsette i bedrifta. Kundekontakt, eller samhandling mellom deg som salsmedarbeidar og kunden, kallar vi interaktiv marknadsføring.

Desse tre delane av marknadsføringsomgrepet heng tett saman, og det er viktig at du forstår kvifor og korleis dei heng saman, når du skal drive med sal og kundekontakt.

Dette temaet hjelper deg til å sjå desse tre delane i samanhang.

Læringsressursar

Ekstern, intern og interaktiv marknadsføring