Hopp til innhald

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Trendar i produktutviklingaChevronRight
  4. Trendar i produktutviklingaChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Trendar i produktutviklinga

Her finn du ei oppgåve som handlar om trendar i produktutviklinga. Oppgåva egnar seg til gruppearbeid og til framføring eller diskusjon i klassa.

Studentar rundt eit bord. Foto.
  1. Arbeid som tidlegare blei utført av menneske, blir i stadig større grad utført av maskiner. Nemn fem tenester som du veit blir produserte av maskiner.
  2. Større verdshandel i frie marknader gir både fleire moglegheiter og fleire utfordringar. Verdsmarknaden består av nesten endelaust mange potensielle kundar.
  1. Kva for nokre produkt er det som blir selde over heile verda i dag?
  2. Kva for nokre norske produkt er det som berre blir omsette i Noreg? Kvifor er det slik?

Læringsressursar

Trendar i produktutviklinga