Hopp til innhald

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Trendar i produktutviklingaChevronRight
  4. Brukardriven produktutviklingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Brukardriven produktutvikling

Med Internett og framvoksteren av dei nye sosiale media, har det blitt enklare å få kundane involverte i produktutvikling. Vi kan seie at det er ein trend at produktutvikling er marknadsdrive i større grad enn før ved at brukarane no blir involverte i prosessen.

Steinar J. Olsen med Stormberg-logoen o bakgrunnen. Foto.
Steinar J. Olsen er eigar og styreleiar i Sormberg

Oppgåve

Stormberg er ei av dei bedriftene som bruker sosiale medium aktivt. Gå inn på nettsida deira stormberg.com. Nedst på sida finn du lenkjer til sosiale medium Stormberg bruker. Gå inn på Facebook-sida deira og studer korleis dei involverer kundane sine.

Kva synest du dei lykkast med?

Kva meiner du dei kan gjere for å få kundane til å føreslå produktforbetringar?

Læringsressursar

Trendar i produktutviklinga