Hopp til innhald

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Risikoanalyse og sikringstiltakChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Risikoanalyse og sikringstiltak

I ein risikoanalyse kartlegg bedrifta ulike uønskte hendingar som kan inntreffe. Tiltaksplan med ulike former for sikringstiltak blir laga på grunnlag av risikoanalysen. Vi snakker her om fysiske, tekniske, manuelle og administrative sikringstiltak.

En fjellklatrer hviler på en liten hylle. Foto.

Risiko er det motsette av sikkerheit, det vil seie at sikkerheit er å gjere risikoen så liten som råd. På fagspråket seier ein gjerne at ein skal minimere risikoen. Det er her risikoanalyse kjem inn som eit verktøy.

I det moderne samfunnet i dag er det mange som jobbar med sikkerheit i ulike former og på ulike nivå. I dette emnet skal vi sjå på bruken av risikoanalysar og tiltaksplanar i private og offentlege verksemder.

Læringsressursar

Risikoanalyse og sikringstiltak