Hopp til innhald

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. MarknadsplanenChevronRight
  4. SOFT-analyseChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

SOFT-analyse

Bedrifta må kjenne godt til den marknaden ho opererer i, og kva arbeidsvilkår ho er underlagd. Dette betyr mellom anna at bedrifta må kjenne konkurrentane sine, kva lovar og reglar som gjeld i bransjen, og sine eigne konkurransefordelar. For å finne ut av dette må du lage ein SOFT-analyse.

whiteboard med post-it lapper. Foto.

Oppgåve

  1. Kva er eit arbeidsvilkår? Forklar omgrepet med eigne ord.
  2. Kva bør ein SOFT-analyse innehalde?
  3. Lag ein SOFT-analyse for skulen din og presenter han for rektor.
  4. Lag ein SOFT-analyse for ei bedrift du kjenner godt.

Læringsressursar

Marknadsplanen