Hopp til innhald

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. MarknadsplanenChevronRight
  4. Utarbeid ein marknadsplanChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Utarbeid ein marknadsplan

I denne oppgåva skal du lage og presentere ein marknadsplan.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Elever som samarbeider om en oppgave/presentasjon.

a) Tenk deg at du planlegg å etablere den bedrifta du laga ein forretningsidé til her. Eller vel ei anna bedrift som passar deg, gjerne der du er utplassert. Gi ei skildring av dei arbeidsvilkåra du meiner er viktige. Set opp ein SOFT-analyse.

b) Ut frå det du no kjenner, skal du formulere ein marknadsstrategi. Segmenter marknaden, vel målgruppe, og skildre korleis du skal nytte konkurransemidla.

c) Du har no god oversikt over situasjonen til bedrifta. Lag ein marknadsplan for etableringa.

d) Ha som føresetnad at du skal presentere marknadsplanen for ein mogleg investor. Lag ein presentasjon som du kan bruke i møtet med investoren. Rekn med at du har tilgang til ein projektor, og at du har cirka ti minutt tilgjengeleg til sjølve presentasjonen.

Sist oppdatert 23.02.2018
Tekst: Mette Holan (CC BY-SA)
Rettshavarar: Amendor AS og NKI Forlaget

Læringsressursar

Marknadsplanen