Hopp til innhald

 1. Home
 2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
 3. MarknadsplanenChevronRight
 4. Vurdere forretningsidearChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Vurdere forretningsidear

I denne oppgåva skal du lage og vurdere forretningsidear.

Kreativt team vurderer et bilde
 1. Søk på nettet etter forretningsidear. Vel ut ein du synest ser interessant ut. Vurder så forretningsideen. Er det noko du synest manglar i forretningsideen? Svarer forretningsideen på desse spørsmåla?
  1. Kva for behov skal bedrifta tilfredsstille?
  2. Kva for produkt skal bedrifta tilby?
  3. Kven skal kjøpe produkta?
  4. Kva for geografisk verkeområde skal bedrifta operere i?
  5. Kvifor skal kundane kjøpe produkta til bedrifta?
  6. På kva måte skal bedrifta tene pengar ved å tilby dette produktet?
  7. Korleis skal bedrifta nå dei overordna måla sine?
 2. Bruk din eigen (og eventuelt dei andre i gruppa sin) kreativitet og fantasi, og lag ein forretningsidé.

Læringsressursar

Marknadsplanen