Hopp til innhald

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. MarknadsplanenChevronRight
  4. MarknadsplanmodellenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Tegning og illustrasjon

Marknadsplanmodellen

Marknadsplanmodellen viser dei ulike delane i marknadsarbeidet på ein oversiktleg måte.

Marknadsplanmodellen

Vi kan visualisere heile marknadsplanmodellen som i figuren under.

Modellen viser dei ulike delane i marknadsarbeidet.

Trinna i marknadsplanmodellen

Styring: Forretningsideen og dei overordna retninglinjene til bedrifta i marknadsarbeidet.

Analyse: Her gjer bedrifta undersøkingar både internt og eksternt og vurderer marknadssituasjonen.

Planlegging: Her set bedrifta marknadsmål, vel marknadsstrategi og lagar planar for marknadsaktivitetar i eit marknadsprogram.

Gjennomføring: Her gjennomfører bedrifta marknadsaktivitetane og kontrollen av dei.

Læringsressursar

Marknadsplanen