Hopp til innhald

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. MarknadsplanenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Marknadsplanen

Ein marknadsplan er eit dokument som vi lagar for å styre og koordinere tiltaka i marknadsføringa vår. Ein marknadsplan skildrar kva situasjon bedrifta er i, og kva marknadsmål og marknadsstrategi bedrifta har.

Teamarbeid. Foto.

I tillegg inneheld marknadsplanen ei oversikt over kva marknadsaktivitetar bedrifta planlegg, når aktivitetane skal vera, kor mykje dei skal koste, og kva målet med dei er.

Marknadsplanar blir utarbeidde for ein bestemt tidsperiode, til dømes for eit år.

I dette emnet lærer du meir om korleis du skal lage og presentere ein enkel marknadsplan for ein lita verksemd.

Læringsressursar

Marknadsplanen