Hopp til innhald

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Kva er produktutvikling? ChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kva er produktutvikling?

Behova og ønska til kundane endrar seg over tid. Vi må derfor utvikle produkta våre slik at vi kan oppfylle krava til kunden – eller til og med skape nye kundebehov!

Mange meieriprodukt. Foto.

Med produktutvikling meiner vi

  • å utvikle heilt nye produkt – innovasjon
  • å vidareutvikle gamle produkt – produktforbetring

Produktutvikling er viktig for å auke salet av produktet vårt – eller i alle fall å halde salet ved lag.

Gamle produkt kan vidareutviklast for å auke salet på to måtar:

  • ved å endre på sjølve produktet (gjere det betre, flottare og så bortetter)
  • ved å tilby det til nye kundar (nye marknader)

Læringsressursar

Kva er produktutvikling?