Hopp til innhald

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Dei fem p-aneChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Dei fem p-ane

Ei bedrift har fem verktøy ho kan bruke for å auke salet av ei vare eller ei teneste: produktet, prisen, plassen (distribusjonen), påverknaden og personalet. Vi kallar dei dei fem p-ane.

Salg i utstillingsvindu. Foto.

Fem konkurransemiddel – fem p-ar

Når bedrifta skal selje produkta sine, har ho fem ulike
konkurransemiddel ho kan bruke for å auke salet. Desse blir ofte kalla for dei fem p-ane etter namna dei har på engelsk:

  • product (produkt)
  • price (pris)
  • place (distribusjon eller plass)
  • promotion (påverknad eller marknadskommunikasjon)
  • people (personale)

Marknadsmiks

Ei bedrift kan kombinere dei fem konkurransemidla på ulike måtar. Måten bedriften brukar konkurransemidla for å lukkast med salet på, blir også kalla marknadsmiks.

Du kan lese meir om marknadsmiks her: Marknadsmiks (Vg1)

Læringsressursar

Dei fem p-ane