Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Nyttig frå naturfagChevronRight
  4. VerktøyChevronRight
  5. RapportmalChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Rapportmal

Ein forsøksrapport skal innehalde det som er naudsynt for at lesaren skal forstå korleis forsøket er utført, og kva for konklusjonar som er trekte på kva grunnlag. Det skal vere mogleg å gjenskape forsøket ut frå framstillinga.

I denne rapportmalen kan du aktivere punkt for punkt i ein kort eksempel-rapport. Når du peikar på innhaldslista i rapporten, kan du lese ei forklaring på kva kvart avsnitt i rapporten skal innehalde.

Læringsressursar

Verktøy

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?