Hopp til innhald

  1. Home
  2. NaturfagChevronRight
  3. Nyttig fra naturfagChevronRight
  4. VerktøyChevronRight
  5. RapportmalChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Rapportmal

Ein forsøksrapport skal innehalde det som er nødvendig for at lesaren skal forstå korleis forsøket er utført, kva for konklusjonar som er trekte, og på kva grunnlag. Det skal vere mogleg å gjenskape forsøket ut frå framstillinga.

Læringsressursar

Verktøy

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Ekstern læringsressurs