Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Nyttig frå naturfagChevronRight
  4. VerktøyChevronRight
  5. E-forelesningar i naturfagChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

E-forelesningar i naturfag

Her finn du alle e-forelesningene samla.

Jente ligger på magen på gresset med PC. Foto

Forskarspira

Undersøkingar, måling og måleusikkerheit

Labøvingar

Tryggleik i laboratoriet

Tryggleiksdatablad

Berekraftig utvikling

Dioksin

PCB

Bromerte flammehemmarar

Ernæring og helse

Atom og bindingar

Organiske stoff

Celleånding

Karbohydrat

Protein

Fett

Vitaminer

Mineral- og sporstoff

Vann

Fordøyinga

Enzym

Helse og livsstil

Stråling og radioaktivitet

Fra Big Bang til nå

Lyset til stjernene

Lys

Absorpsjon og emisjon

Sola

Ozonlaget

Radioaktivitet

Aktivitet og halveringstid

Medisinsk bruk av stråling

Tolkning av stråling fra verdensrommet

Stjerners liv og død

Lysstyrkemetoden

Parallaksemetoden

Energi for framtida

Energi

Energilagring

Vindenergi

Vannenergi

Fossile energikilder

Effekt og verknadsgrad

Arbeid

Solfangarar

Solceller

Varme

Varmepumper

Redoksreaksjonar

Batteri

Brenselceller

Bioenergi

Kjemisk lagring

Hydrogen

Bioteknologi

DNA-test

Genmodifisering

Genterapi

Læringsressursar

Verktøy

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?