Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Nyttig frå naturfagChevronRight
  4. EksamenChevronRight
  5. Fleirvalsoppgåver til privatisteksamen i naturfag vår 2009ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Fleirvalsoppgåver til privatisteksamen i naturfag vår 2009

Tidlegare hadde privatistar ein skriftleg eksamen med fleirvalsoppgåver, i tillegg til praktisk-munnleg eksamen. Her finn du døme på eit slikt sett med fleirvalsoppgåver. Desse kan vere gode repetisjonsoppgåver når du jobbar med naturfag.

Læringsressursar

Eksamen