1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Nyttig fra naturfagChevronRight
 4. ÅrsplanarChevronRight
 5. Forslag til årsplan – yrkesfag, NDLA naturfagChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Forslag til årsplan – yrkesfag, NDLA naturfag

Detaljert forslag til årsplan. Det er ein av mange måtar å disponere faginnhald og tid på i naturfag.Hovudområdet Forskarspira omfattar elevøvingar og forsøk, og ein kan og knyte dei til aktuelle læreplanmål under andre hovudområde.

Tenåringer jobber på laboratoriet. Foto.

Årsplanen som redigerbar tekstfil og pdf.

Filer

UkeMd.TemaKompetansemål
34 aug.Generelle læreplanmål
Naturfag i praksis:
Utferd/bedriftsbesøk
 • muntlige ferdigheter, skrive, lese og regne i naturfag
 • digitale ferdigheter
 • naturfag i yrkeslivet
35 aug.Forskarspira
Ope forsøk
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
36 sep.Berekraftig utvikling
Omgrepet
 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
37 sep.Berekraftig utvikling
Populasjon
 • gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon
38 sep.Berekraftig utvikling
Eigne val og etikk
 • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
39 sep.Berekraftig utvikling
Interessekonflikt
 • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
40 okt.Forskarspira
Yrkesretta oppgåve
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
41 okt.HaustferieTidspunktet for haustferie vil vere forskjellig i ulike delar av landet.
42 okt.Ernæring og helse
Energigjevande næringsstoff
 • beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen
43 okt.Forskarspira
Undersøkingar/forsøkErnæring og helse
Energigjevande næringsstoff
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen
44 okt.Ernæring og helse
Vitamin, mineral, sporstoff
 • gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold
45 nov.Ernæring og helse
Vitamin, mineral, sporstoff
 • gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold
46 nov.Forskarspiren
Undersøkingar/forsøk


Ernæring og helse
Kjemisk påvising
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene
47 nov.Forskarspira
Undersøkingar/forsøkErnæring og helse
Kjemisk påvisning
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene
48 nov.Forskarspira
Yrkesretta oppgåve
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
49 des.Oppsummering næringsstoffa
 • beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen
 • gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold
 • gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene
50 des.Forskarspira
Undersøkingar/forsøk
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
51 des.Demoforsøk
51/1 des./jan.Juleferie
2 jan.Ernæring og helse Fordøyelsen
 • forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av energigivende næringsstoffer i kroppen
3 jan.Forskarspira
Undersøkingar/forsøkErnæring og helse Fordøyelsen
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av energigivende næringsstoffer i kroppe
4 jan.Forskarspira
Undersøkingar/forsøkErnæring og helse Kosmetiske produkt
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon
5 jan.Forskarspira
Undersøkingar/forsøkErnæring og helse
Livsstil og helse
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • drøfte spørsmål knyttet til slanking, spiseforstyrrelser og trening, og til hvordan livsstil påvirker helsen
6 feb.Forskarspira
Yrkesretta oppgåve
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
7 feb.Oppsummering fordøyelsen
 • forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av energigivende næringsstoffer i kroppen
 • gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon
 • drøfte spørsmål knyttet til slanking, spiseforstyrrelser og trening, og til hvordan livsstil påvirker helsen
8 feb.VinterferieTidspunktet for vinterferie vil vere forskjellig i ulike delar av landet.
9 feb.Forskarspira
Undersøkingar/forsøk


Energi for framtida
Solenergi og varmepumper
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
10 marsForskarspira
Undersøkingar/forsøk


Energi for framtida
Solenergi og varmepumper
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
11 marsForskarspira
Undersøkingar/forsøk


Energi for framtida
Solenergi og varmepumper
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
12 marsForskarspira
Yrkesretta oppgåve
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
13 marsForskarspira
Undersøkingar/forsøk


Energi for framtida
Biomasse som energikjelde
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
14 mars/apr.Forskarspira
Undersøkingar/forsøk


Energi for framtida
Biomasse som energikjelde
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
15 apr.Forskarspira
Yrkesrettet oppgave
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
16 apr.Påskeferie
17 apr.Oppsummering energi
 • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
 • gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
18 apr./maiNaturfag i praksis
Utferd/bedriftsbesøk
naturfag i yrkeslivet
19 maiOppsummering
naturfag
oppsummering av sentrale samanhengar i faget
20 maiOppsummering
naturfag
oppsummering av sentrale samanhengar i faget
21/25 mai/juniRepetisjonTimeplanen i denne perioden blir ofte endra av prøvar, tentamenar, arrangement og fridagar. Mai /juni er godt eigna til elevføredrag, ekstraforsøk, prosjekt, fagleg debatt, feltarbeid, repetisjon og trening til munnleg eksamen (den valde eksamensmodellen).

Læringsressursar

Årsplanar

SubjectEmne

Fagstoff