1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Nyttig fra naturfagChevronRight
 4. ÅrsplanarChevronRight
 5. Forslag til årsplan – studieførebuande, NDLA naturfagChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Forslag til årsplan – studieførebuande, NDLA naturfag

Detaljert forslag til årsplan. Det er ein av mange måtar å disponere faginnhald og tid på i naturfag.Hovudområdet Forskarspira omfattar elevøvingar og forsøk, og ein kan og knyte dei til aktuelle læreplanmål under andre hovudområde.

Skogstjern. Foto.

Årsplanen som redigerbar tekstfil og pdf.

Filer

UkeMd.TemaKompetansemål
34aug.Generelle læreplanmål
Forskarspira
 • muntlige ferdigheter, skrive, lese og regne i naturfag
 • digitale ferdigheter
 • naturvitenskapenes særpreg, historie og metoder
 • naturvitenskapelig språk og sjangere
35 aug.Forskarspira
Ope forsøk
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
36 sep.Berekraftig utvikling
Ekskursjon (suksesjon og populasjonsutvikling)
 • undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem
 • gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon
37 sep.Berekraftig utvikling
Økosystemene i endring, populasjonsutvikling
 • undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem
 • gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon
38 sep.Berekraftig utvikling
Omgrepet, forbruksval og etikk
 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
 • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
39 sep.Berekraftig utvikling
Interessekonflikt, kvalitet på argumentasjon
 • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
40 okt.Forskarspira
Naturfaglige problemstillinger
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
41 okt.HaustferieTidspunktet for haustferie vil vere forskjellig i ulike delar av landet.
42 okt.Forskarspira
Undersøkingar/forsøk
Ernæring og helse
Energigjevande næringsstoff, vitamin, mineral, sporstoff, kjemisk påvising
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen
 • gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold
 • gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene
43 okt.Ernæring og helse
Energigivande næringsstoff, vitamin, mineral, sporstoff, kjemisk påvising
 • beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen
 • gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold
 • gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene
44 okt.Forskarspira
Undersøkingar/forsøk, datasimuleringerErnæring og helse
Energigjevande næringsstoff, vitamin, mineral, sporstoff, kjemisk påvising
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen
 • gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold
 • gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene
45 nov.Ernæring og helse
Fordøyelsen
 • forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av energigivende næringsstoffer i kroppen
46 nov.Forskarspira
Undersøkingar/forsøk, datasimuleringer
Ernæring og helse
Fordøyelsen
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av energigivende næringsstoffer i kroppen
47 nov.Forskarspira
Undersøkingar/forsøk, datasimuleringar
Ernæring og helse
Fordøyelsen
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av energigivende næringsstoffer i kroppen
48 nov.Forskarspira
Undersøkingar/forsøk, datasimuleringar

Ernæring og helse
Kosmetiske produkt

 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon
49 des.Ernæring og helse
Livsstil og helse
 • drøfte spørsmål knyttet til slanking, spiseforstyrrelser og trening, og til hvordan livsstil påvirker helsen
50 des.Stråling og radioaktivitet Elektromagnetisk stråling, nordlys
 • forklare hvordan nordlys oppstår, og hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet
51 des.Stråling og radioaktivitet
Ozon i atmosfæren, drivhuseffekt
 • forklare ozonlagets betydning for innstrålingen fra sola
 • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren
51/1 des./jan.Juleferie
2 jan.Forskarspira
Undersøkingar/forsøk, datasimuleringarStråling og radioaktivitet
Drivhuseffekt og klima
Konsekvensar av auka oppvarming
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak
3 jan.Forskarspira
Undersøkingar/forsøk, datasimuleringarStråling og radioaktivitet
Radioaktivitet og ioniserande stråling
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger
4 jan.Forskarspira
Undersøkingar/forsøk, datasimuleringarStråling og radioaktivitet
Radioaktivitet og ioniserande stråling
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger
5 jan.Stråling og radioaktivitet
Teknisk og medisinsk bruk av ioniserande stråling
 • beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk
6 feb.Stråling og radioaktivitet
Stråling fra verdsrommet
 • forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensrommet
7 feb.Forskarspira
Undersøkingar/forsøk, datasimuleringar


Energi for framtida
Solenergi og varmepumper
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
8 feb.VinterferieTidspunktet for vinterferie vil vere forskjellig i ulike delar av landet.
9 feb.Forskarspira
Undersøkingar/forsøk, datasimuleringar


Energi for framtidea
Redoksreaksjonar
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene
10 marsForskarspira
Undersøkingar/forsøk, datasimuleringar


Energi for framtida
Redoksreaksjonar
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene
11 marsEnergi for framtida
Batteri og brenselceller
 • beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller
12 marsForskarspira
Undersøkingar/forsøk, datasimuleringarEnergi for framtida
Biomasse som energikjelde
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
13 marsEnergi for framtida
Energikjelder og energiberarar
 • gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden
14 mars/apr.Bioteknologi
Genar og protein
 • forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen og gi eksempler på hvordan arv og miljø samspiller
15 apr.Forskarspira
Undersøkingar/forsøk, datasimuleringar

Bioteknologi
Genar og protein
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen og gi eksempler på hvordan arv og miljø samspiller
16 apr.Påskeferie
17 apr.Bioteknologi
Krysning og genmodifisering
 • forklare begrepene krysning og genmodifisering og gi eksempler på hvordan bioteknologi brukes til modifisering av egenskaper hos planter og dyr
18 apr./maiForskarspira
Undersøkingar/forsøk, datasimuleringarBioteknologi
Medisinsk bruk av bioteknologi
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk
19 maiBioteknologi
Bioteknologi –
etikk og fag
 • sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse
20 maiOppsummeringoppsummering av sentrale samanhengar i faget
21/25 mai/juniRepetisjonTimeplanen i denne perioden blir ofte endra av prøvar, tentamenar, arrangement og fridagar. Mai /juni er godt eigna til elevføredrag, ekstraforsøk, prosjekt, fagleg debatt, feltarbeid, repetisjon og trening til munnleg eksamen (den valde eksamensmodellen).

Læringsressursar

Årsplanar

SubjectEmne

Fagstoff