Hopp til innhald

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. BioteknologiChevronRight
 4. Etikk og bioteknologiChevronRight
 5. Bioprospektering – naturen sett med nye augeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Bioprospektering – naturen sett med nye auge

Her finn du arbeidsoppgåver og spørsmål til diskusjon knytt til filmen om bioprospektering.

Sjå filmen Bioprospektering: Naturen sett med nye øyne. Bioteknologiskolen 9.

Spørsmål

 1. Gi eksempel på nokre økosystem og artar som er aktuelle for bioteknologisk forsking i Noreg. Kvifor trur du at akkurat desse forskingsfelta er aktuelle i Noreg?
 2. Kva er eit patent, og kva skal til for å få det innvilga? Drøft forskjellen mellom ei "oppdaging" og ei "oppfinning". I dag kan vi ta patent på levande mikroorganismar – er det etisk riktig at det skal vere slik?
 3. Cyclosporin er eit immundempande stoff som i dag blir brukt ved organtransplantasjonar for å unngå avstøyting av nye organ. Stoffet blei i si tid isolert frå lav på Hardangervidda av forskarar frå eit sveitsisk legemiddelføretak. Dette føretaket tener årleg om lag 10 milliardar kroner på dette produktet. Medisinen har medført ein revolusjon innan transplantasjonar og har ført til at tusenvis har blitt redda. Er det riktig at det skal vere gratis å hente slike genetiske ressursar frå Noreg, eller skulle vi fått ei godtgjersle?

Arbeidsoppgåve 1

Du ønskjer å starte ei bedrift for å finne enzym som kan hjelpe til med å bryte ned avfall. Vel om du ønskjer å satse på nedbryting av matavfall eller nedbryting av plast. Finn ut kvar du bør begynne å leite etter spennande gen du kan bruke.

Arbeidsoppgåve 2

Tenk deg at du skulle leite etter gen for spesielle eigenskapar hos bakteriar, dyr eller plantar. Kva for eigenskapar ville du leitt etter i regnskogen, og kva ville du leitt etter på Svalbard?

Arbeidsoppgåve 3

Urfolk har mykje kunnskap om naturen. Bør urfolk få godtgjersle dersom denne kunnskapen blir brukt til å lage nye produkt? Diskuter òg korleis vi best skal ta omsyn til urfolk sine rettar ved bruk av naturressursane i områda deira.

Læringsressursar

Etikk og bioteknologi

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  BT-plantar

 • SubjectMaterialFagstoff

  Gentestar

 • SubjectMaterialFagstoff

  Syntetisk liv – nye moglegheiter?

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Klimakamp med syntetiske celler

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Kven eig syntetisk liv?

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Søknader om innførsel av genmodifisert mat og fôr

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Bioprospektering: Naturen sett med nye øyne. Bioteknologiskolen 9.

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Biobanker: levende innskudd. Bioteknologiskolen 10.

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Biobankar – levande innskot

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff