Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. BioteknologiChevronRight
  4. Etikk og bioteknologiChevronRight
  5. Villaks og oppdrettslaksChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Villaks og oppdrettslaks

Norsk oppdrettslaks er ikkje genetisk modifisert, men eit resultat av gjentekne krysningar og utval, med utgangspunkt i ville laksestammar. Systematisk avl på nokre økonomisk viktige eigenskapar har gjeve ein oppdrettslaks som er genetisk forskjellig frå villaksen.

Læringsressursar

Etikk og bioteknologi

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar