Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. BioteknologiChevronRight
  4. Etikk og bioteknologiChevronRight
  5. FosterdiagnostikkChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Fosterdiagnostikk

Human Genom-prosjektet og anna genforsking har gitt oss god oversikt over mennesket sine gen. Denne lærdomen har også gitt enklare metodar for å påvise genetiske feil. Dei nye mogelegheitene stiller både foreldre og medisinsk personell overfor mange etisk vanskelege val. I Noreg er det ikkje lov til å gjere genetiske endringar som går i arv til neste generasjon, men testresultata kan brukast til å velje bort foster og befrukta egg med genetiske avvik.

Læringsressursar

Etikk og bioteknologi

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar