Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. BioteknologiChevronRight
  4. Etikk og bioteknologiChevronRight
  5. Høyr deg sjølv – etiske spørsmål knytte til bioteknologiChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Høyr deg sjølv – etiske spørsmål knytte til bioteknologi

Forsker undersøker utskrift med resultat av DNA-test. Foto.
  1. Kan ulike organismar ha enkelte gen som er heilt like?
  2. Nemn noko som kan vere problematisk ved bruk av genmodifisert mat (GMO).
  3. Kva for motførestellingar kan vi ha til bruk av DNA-diagnostikk?
  4. Kan vi bruke DNA-typing til å fortelje om ein person har gode eller dårlege eigenskapar?

Læringsressursar

Etikk og bioteknologi

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar