Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. BioteknologiChevronRight
  4. Arv og miljø avgjør kven vi erChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Arv og miljø avgjør kven vi er

Eigenskapane dine skuldast eit samspel mellom arv og miljø. Få eigenskapar er påverka av berre arv eller berre miljø. Vi begynner å forstå at dei gena vi er føddde med, kan endrast av livsstil og miljø.

Eneggede tvillinger i skoleuniform gjør lekser. Foto

Fødd sånn? Eller blitt sånn?

Du kan undersøke ulike eigenskapar for å finne ut når gena har mest å seie, og når miljøet påverkar mest. Kanskje oppdagar du at det ikkje er så lett å skilje arv og miljø? Einegga tvillingar har like gen. Viss dei veks opp i same miljø, får dei heilt like eigenskapar då?

I "Ernæring og helse" lærte du om livsstilsjukdommar, men finst det eigentleg sjukdommar som berre skuldast livsstil eller det miljøet vi lever i? I tillegg viser det seg at miljøet vi lever i, kan påverke kva for gen som er aktive.

Forvirra? Dette må vi finne ut av!

Læringsressursar

Arv og miljø avgjør kven vi er

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?