Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. BioteknologiChevronRight
  4. Medisinsk bruk av bioteknologiChevronRight
  5. Bioteknologilova – preimplantasjonsdiagnostikkChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Bioteknologilova – preimplantasjonsdiagnostikk

Mikroskopbilde av celleklump. Foto.
Embryo på åttecellestadiet

Frå 1. januar 2008 gjeld denne endringa i Bioteknologilova § 2A-1:

"Preimplantasjonsdiagnostikk kan bare tilbys par der en eller begge er bærere av alvorlig monogen eller kromosomal arvelig sykdom og det er stor fare for at sykdommen kan overføres til et kommende barn."

Oppgåve:

  1. Drøft dei moglege fordelane og ulempene som denne lovendringa fører med seg.
  2. Sjå etter andre endringar i bioteknologilova. Kva for nye moglegheiter eller avgrensingar fører desse endringane med seg?

Læringsressursar

Medisinsk bruk av bioteknologi

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter