Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. BioteknologiChevronRight
 4. Medisinsk bruk av bioteknologiChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Medisinsk bruk av bioteknologi

Forsking innenfor genteknologi har gitt oss ny forståing av mange prosessar i kroppen. Dette har igjen gitt ny kunnskap om årsakar til sjukdom og korleis sykdom betre kan førebyggast og behandlast.

Nyfødt i kuvøse. Foto

Nye moglegheiter – nye utfordringar

Genteknologi gir oss moglegheiter som vi aldri har hatt før. Som med all ny teknologi, kan bruken av han verke skremmande på nokon og fascinerande på andre. Kunnskap om og moglegheiter innanfor genteknologi aukar i raskt tempo, og kanskje raskare enn vi tileignar oss innsikt i moglege konsekvensar for helse og miljø. For å hindre misbruk av dei nye moglegheitene, er all bruk av bioteknologi og genteknologi strengt regulert i lover.

I dette emnet skal vi sjå på fleire av moglegheitene ny kunnskap om gen har gitt oss:

 • Genmodifisering av levande organismar
 • Gentestar
 • Genredigering (CRISPR)
 • Diagnostisering
 • Produksjon av betre medisinar
 • Stamcelleforsking
 • Kloning
 • Genterapi på menneske

Kjennskap til kva som er mogleg gir deg grunnlag for å delta i debatten om kor langt vi skal gå, når det kan sjå ut som om vi har uventa moglegheiter.

Læringsressursar

Medisinsk bruk av bioteknologi

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter