Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. BioteknologiChevronRight
 4. Krysning og genmodifiseringChevronRight
 5. Høyr deg sjølv - Kryssing og genmodifiseringChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Høyr deg sjølv - Kryssing og genmodifisering

Desse oppgåvene er tenkt til munnleg trening eller repetisjon.

Hund med blå øyne ser til siden. Foto.
Blå farge på auga er eit døme på ein recessiv eigenskap.
 1. Kva er eit allel?
 2. Kva blir konsekvensen av at det finst mange alternative allel til eit gen?
 3. Kva er dominant arvegang?
 4. Kva er genotype?
 5. Kva er fenotype?
 6. Kan to individ med ulike genotypar for eit gen ha like fenotypar for det same genet?
 7. Gi eit døme på intermediær arvegang.
 8. Skildre arvegangen som vi kallar kodominans.
 9. Kva er skilnaden på recessiv arvegang og kjønnsbunden recessiv arvegang?
 10. Kva for nytte kan vi ha av genmodifisering?
 11. Nemn nokre grunnar til at ein må vise varsemd med genmodifisering.

Løysingsforslag - Kryssing og modifisering av gen

Læringsressursar

Krysning og genmodifisering

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter