Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. BioteknologiChevronRight
 4. Krysning og genmodifiseringChevronRight
 5. Øvingsoppgåver - kryssing og genmodifiseringChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Øvingsoppgåver - kryssing og genmodifisering

Desse øvingsoppgåvene krev at du arbeider med stoffet.

Svart og hvite sauer med lang ull. Foto.
 1. To sauer. Illustrasjon.
  Krysning av hvit og sort sau
  Set opp eit kryssingsskjema for kvit og svart sau med kodominant arv av pelsfarge. Vel for eksempel K og S som symbol for .
  Lag til slutt ei oversikt som viser den sannsynlege fordelinga av fenotypar og genotypar i andre generasjon.

 2. Ein raud og ein kvit blome.Illustrasjon.
  Intermediær arv, kryssing av homozygte organismar
  Set opp kryssingsskjema av kvit og raud løvemunn med intermediær arv.
  Lag til slutt ei oversikt med sannsynleg fordeling av fenotypar og genotypar i andre generasjon.
 3. Stamtavle med dominant ikke-kjønnsbundet sykdom
  Kan du ved hjelp av stamtavla finne ut om eigenskapen (raud) er dominant, recessivt og/eller kjønnsbunde arva? Du må grunngi påstanden din.

 4. Set opp ett kryssingsskjema mellom
  1. fargeblind kvinne (XfXf) og mann med normalt fargesyn (XFY)
  2. fargeblind mann (XfY) og kvinne som er berar for fargeblindskap (XFXf)

 5. Recessiv arv. Illustrasjon.
  På biletet ser du at eitt av fire barn har arva ein sjukdom. Raud farge indikerer sjukdom her. Kan du avgjere om sjukdommen er kjønnsbunden eller ikkje, og om han er dominant eller recessiv?
  Grunngi svaret!

 6. Genmodifisert mat. Drøft moglege fordelar og ulemper ved å innføre, dyrke og ta i bruk genmodifiserte organismar som mat.

Læringsressursar

Krysning og genmodifisering

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar