Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. BioteknologiChevronRight
  4. DNA – den genetiske koden dinChevronRight
  5. Simulering av protein i hydrofile og hydrofobe omgjevnaderChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Simulering av protein i hydrofile og hydrofobe omgjevnader

Finn ut kva rolle hydrofobi og hydrofili har ved proteinfalding. Generer eit tilfeldig protein og sjå korleis det faldar seg saman i eit vassmiljø. Bytt miljø og sjå kva som skjer om proteinet er i olje eller i vakuum i staden for vatn.

Fiberprotein. Illustrasjon.

Korleis faldar protein seg til stabile strukturar?

Det er ulike krefter som avgjer korleis strukturen til eit protein blir. Det spelar mellom anna inn om aminosyrene som proteinet er sett saman av, har polare eller upolare sidekjeder (R-grupper). I denne simuleringa kan du eksperimentere med korleis eit protein vil oppføre seg i eit miljø med vatn, olje eller i vakuum, alt etter kva aminosyrer det er samansett av.

Spørsmål til simuleringa

Læringsressursar

DNA – den genetiske koden din

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar