Hopp til innhald

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Energi for framtidaChevronRight
 4. Grunnleggjande om energiChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Fornybare energikjelder

Fornybare energikjelder gir kontinuerleg energi gjennom naturens kretsløp, sett ifrå eit menneskeleg tidsperpektiv.

Sammenstilling av hydrogen, sol- og vindenergi. Foto.

Vassenergi

Elektrisitet produsert med vassenergi er ein av dei store konkurranseføremonene til Noreg. Vi har relativt mykje nedbør, store høgdeforskjellar og bratt terreng. Dermed trengst det korte tunellar og røyrgater for å leie vatnet frå magasina og inntaksdammane til energiverka, og vassenergiutbygging blir billeg.

Vindenergi

Vindenergi er den kinetiske energien lufta har når det blæs. Kinetisk energi er det same som rørsleenergi. Vindenergi er ei fornybar energikjelde som gir låge klimagassutslepp. Det er likevel noko omstridd, blant anna på grunn av naturinngrep og påverknad på fugleliv.

Læringsressursar

Grunnleggjande om energi

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Straum, spenning og motstand

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Arbeid, energi og effekt

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Ikkje-fornybare energikjelder

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for fagstoff.