Hopp til innhald

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Energi for framtidaChevronRight
 4. Grunnleggjande om energiChevronRight
 5. Straum, spenning og motstandChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Straum, spenning og motstand

På ungdomsskulen lærte du om straum og spenning. Her kan du friske opp kunnskapane dine om dette emnet.

Strømkilde koblet til lyspærer og bryter med ledninger. Foto.
Lyspærer kobla til batteri med parallellkobling.
Georg Simon Ohm. Foto.
Georg Simon Ohm

Ein enkel matematisk samanheng

Straum, spenning og motstand er nært knytte saman. Ein tysk fysikar, Georg Simon Ohm, oppdaga at dersom ein dobla spenninga over ein straumleiar, dobla straumen seg òg. Seinare blei omgrepet "elektrisk motstand" innført, og Ohms lov blei formulert som:

R=UI, der R er motstand, U er spenning, og I er straumstyrke.

Prøv sjølv!

Se forsøk:

Ohms lov strømsløyfe

Læringsressursar

Grunnleggjande om energi

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Arbeid, energi og effekt

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Ikkje-fornybare energikjelder

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Fornybare energikjelder

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for fagstoff.