Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Energi for framtidaChevronRight
 4. Biomasse – energi frå fotosyntesenChevronRight
 5. Høyr deg sjølv - Biomasse som energikjeldeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Høyr deg sjølv - Biomasse som energikjelde

Biogassanlegg i rapsåker sett fra luften. Foto.
 1. Kva meiner vi med biomasse?
 2. Forklar kvifor fotosyntese og forbrenning er to motsette prosessar.
 3. Kvifor er biomasse ei fornybar energikjelde?
 4. Kva er skilnaden på konvensjonelt og avansert biobrensel?
 5. Nemn eksempel på ubehandla biomasse, foredla fast og flytande biomasse.
 6. Kva slags stoff blir brukt som utgangsstoff ved produksjon av biodiesel?
 7. Kva for negative konsekvensar kan auka bruk av biobrensel ha?
 8. Når vi brenn fossilt brensel, blir det blant anna danna karbondioksid som hamnar i atmosfæren. Men det same skjer når vi brenn biomasse. Korleis kan då brenning av biomasse vere meir miljøvenleg enn brenning av fossilt brensel?
Løysingsforslag – biomasse som energikjelde

Læringsressursar

Biomasse – energi frå fotosyntesen

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter