Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Energi for framtidaChevronRight
  4. Biomasse – energi frå fotosyntesenChevronRight
  5. Bioenergi ved hjelp av mikroorganismarChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Bioenergi ved hjelp av mikroorganismar

Vi kallar sluttbehandlinga av biomasse for ei biokjemisk omforming når dei organiske stoffa i biomassen blir brotne ned ved hjelp av mikroorganismar.

Biokjemisk omdanning av biomasse utan oksygen

Mikroorganismar lagar biogass

Nedbryting av biomasse utan oksygen (anaerob nedbryting) går føre seg i søppelfyllingar og i kloakkslam frå reinseanlegg. Ved hjelp av mikroorganismar blir dei organiske stoffa i biomassen danna om til ei gassblanding av metan (CH4) og karbondioksid (CO2). Bruker vi eit enkelt karbohydrat (glukose) som eksempel, kan vi skrive reaksjonslikninga for nedbrytinga slik:

C6H12O6 → 3 CH4 + 3 CO2 + energi

Gassblandinga på høgre side av reaksjonslikninga kallar vi biogass. For å unngå at metangassen, som har endå større drivhuseffekt enn CO2, slepp ut i atmosfæren, blir han samla opp og brukt som nyttig brensel.

Gjæring

Gjærceller har evne til å bryte ned karbohydrat. Etanol og karbondioksid blir danna som eit biprodukt av gjæring.

C6H12O6 → C2H5OH + CO2 + energi

Denne prosessen skjer uavhengig av oksygen og er dermed klassifisert som anaerob.

Biokjemisk omdanning av biomasse med oksygen

Det er denne prosessen som går føre seg inne i menneskekroppen og i dei fleste andre organismar. Om vi framleis bruker glukose som eksempel på eit organisk stoff, kan vi skrive reaksjonslikninga slik:

C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + energi

Som ved alle forbrenningsreaksjonar blir det frigjort energi. Det er derfor alltid godt og varmt i ein komposthaug. Denne varmen kan vi utnytte til oppvarming av bustader direkte eller via varmepumper.

Læringsressursar

Biomasse – energi frå fotosyntesen

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?